V Nitre sa 19. marca 2019 sa uskutočnilo ďalšie diskusné stretnutie Ako rozbicyklovať Slovensko, tentokrát pre účastníkov z Nitrianskeho kraja. Zorganizovala ho Nadácia Ekopolis v spolupráci s o.z. Rozbicyklujme Nitru. Cieľom bolo pomôcť ľuďom a organizáciám aktívnym pri rozvoji cyklistickej dopravy, rekreačného bicyklovania, cykloturistiky, horskej a trailovej cyklistiky. A práve zástupcovia týchto druhov cyklistiky z radov občanov sa na stretnutí spolu so zástupcami Nitrianskeho samosprávneho kraja a Mesta Nitra stretli „za okrúhlym stolom“, aby diskutovali o problémoch a nápadoch ako situáciu zlepšiť. Diskutovalo sa aj o tom ktorým smerom by sa mohla nová celoslovenská platforma pre podporu bicyklovania uberať a čomu všetkému by sa mohla doplnkovo venovať. Stretnutie hodnotili všetci prítomní ako veľmi prínosné a zástupcovia organizácií z rôznych miest Nitrianskeho samosprávneho kraja si vymenili nielen svoje skúsenosti, ale aj kontakty aby mohli v budúcnosti spolu efektívnejšie spolupracovať.