Text: Ivan Janček, OZ Rozbicyklujme Nitru a Marián Kasala, SCK Bicyglo Trnava
Foto: Ján Roháč

Článok Vám priniesla Cykloplatforma Slovenska.

V rámci Cykloplatformy sa uskutočnili ďalšie dva zo série seminárov k aktualizovaným Technickým podmienkam TP 085 „Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry“, organizované predovšetkým pre odbornú verejnosť v krajských mestách. Lektorom na seminároch bol Ing. Radovan Červienka, autor TP085 roku 2013 aj ich aktualizácie v roku 2019. Semináre pripravilo združenie Mulica a nadácia Ekopolis.

Na seminároch sa zúčastnili projektanti, dopravní inžinieri a zástupcovia obcí a miest v oboch krajoch. Pre nich sú takéto semináre výborným miestom na získanie rád a informácií priamo z prvej ruky. Najmä v menších obciach, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov pre prijatie vlastných špecialistov, je rozvoj cyklistickej infraštruktúry na pleciach starostov, prípadne externých projektantov, ktorí potrebujú mať kvalitné informácie na budovanie kvalitnej cyklistickej infraštruktúry. Tento seminár k tomu určite prispel.

V Nitre sa seminár konal 13. novembra v Agroinštitúte. Zúčastnili sa na ňom takmer tri desiatky účastníkov. V Trnave bolo stretnutie 27. novembra, vďaka podpore mesta Trnava sa pre stretnutie využila sála mestského zastupiteľstva. Seminára sa zúčastnilo 20 účastníkov, ktorí sú profesne spojení s vytváraním priaznivých podmienok pre pohyb na bicykli. Medzi zúčastnenými boli zástupcovia mesta Trnava, Piešťany, Vrbové, dopravnej polície, OÚ, projektanti, i predstavitelia tretieho sektora.

Semináre boli prioritne zamerané na prezentáciu zmien v aktualizovaných TP085 a problematike ich uplatňovania v praxi. Prezentované boli možnosti zriaďovania cyklopruhov na cestách 1. triedy, mimoúrovňové križovanie cykloinfraštruktúry, nové riešenia napájania cyklistických komunikácií na cestné komunikácie, nové pravidlá pre parkovanie bicyklov, nové vodorovné značenie, niektoré nové doplnkové vybavenie cyklotrás a pod. Po prezentácii bol priestor na diskusiu ako k TP 085, tak i k zmenám pripravovanej vyhláške o dopravnom značení. Silne diskutovanou otázkou bola na oboch seminároch pripravovaná zmena podfarbenia cykloinfraštruktúry a zrušenie koridoru pre cyklistov.

V Trnave po seminári ešte časť účastníkov využila možnosť oboznámenia sa s aktuálnymi podmienkami pre pohyb na bicykli v krajskom meste Trnava, ktoré v rámci Slovenských miest patria medzi najlepšie. Pracovníci MsÚ Trnava nás oboznámili s krátkodobými i dlhodobými plánmi na podporu cyklodopravy v meste. Prakticky boli overené možnosti a funkčnosť novo osadeného dvojposchodového spôsobu parkovania bicyklov inštalovaného pred MsÚ, ktorý je zatiaľ na Slovensku raritou.

Nitra

DSC_0038_orez

Trnava

DSC_0047