Zaujímalo nás, aký postoj majú k cyklodoprave kandidáti na post primátora mesta Nitra v komunálnych voľbách v roku 2018. Pozrite sa, ktorým kandidátom na cyklodoprave záleží a na naše otázky v e-maili zo dňa 24.10.2018 odpovedali.

Kandidáti na post primátora Nitry v komunálnych voľbách 2018

Odpovedali na otázky: Marek Hattas nezávislý kandidát Jozef Dvonč Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana Ľubomír Martinka nezávislý kandidát Michal Ivan nezávislý kandidát Ján Kecskés Ľudová strana pevnosť Slovensko Neodpovedali na otázky: Štefan Štefek nezávislý kandidát Ján Greššo Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Sloboda a solidarita, Šanca, Sme rodina - Boris Kollár, Kresťanskodemokratické hnutie Renáta Kolenčíková nezávislá kandidátka Peter Oremus nezávislý kandidát Róbert Sitár nezávislý kandidát Čiastočne odpovedali na otázky: Ladislav Németh Strana tolerancie a spolunažívania

Celé znenie listu aj s odpoveďami

Vážení kandidáti na post primátora mesta Nitra, ako členovia OZ Rozbicyklujme Nitru, ktoré sa má za cieľ podporiť a popularizovať používanie bicykla ako dopravného prostriedku v našom meste Vás touto cestou pozývame do predvolebného prieskumu, ktorý sa týka otázok cyklodopravy. Keďže sa téme cyklodopravy venujeme na základe diania v komunálnej politike, zasielame Vám nasledujúce otázky. Vaše odpovede zverejníme na našej webovej stránke www.rozbicyklujmenitru.sk, v našej FB skupine Rozbicyklujme Nitru! a v lokálnych médiách. Prosíme Vás, aby ste na otázky odpovedali stručne a vecne, aby bola Vaša hlavná myšlienka pre čitateľov jasná. Už teraz ďakujeme, že nám Vaše odpovede na tieto otázky zašlete do 29.10.2018. Rozbicyklujme Nitru!

Odpovede kandidátov

1. Jazdíte na bicykli do práce? Plánujete? Ak nie, tak prečo?

Jozef Dvonč: Ak je dobré počasie a nemám povinnosti v rámci aktivít v rôznych častiach mesta, tak áno. Naposledy som jazdil na bicykli 17. októbra 2018, kedy Nitru navštívil veľvyslanec Holandského kráľovstva Henk Cor van der Kwast. Michal Ivan: Ja preferujem bicykel a pešibus. Nielen do práce, ale všade kam sa dá, idem na bicykli alebo pešo. Autom idem len keď naozaj musím. Ľubomír Martinka: Nejazdím. To by som musel mať denne kilometrov ako Peťo Sagan. Moja práca si vyžaduje presun medzi rôznymi mestami. Marek Hattas: Na bicykli jazdím zo všetkých dopravných prostriedkov najčastejšie. Bicyklujem nielen do práce, ale prakticky všade v meste. Tým, že je naše mesto relatívne malé a kompaktné, je pre bicyklovanie priam ideálne. Bicykel pravidelne používa aj moja manželka a jazdu obľubujú aj naše deti, ktoré často vozíme v rodinnom bicykli (takzvaný cargo bicykel). Ján Keckés: Žiaľ, do práce na bicykli nejazdím, nakoľko dochádzam do Bratislavy. Avšak nikdy som sa tejto možnosti nebránil, dokonca ju veľmi rád uvítam, keď to bude u mňa reálna možnosť.

2. Potrebuje podľa Vás cyklodoprava v Nitre podporu? Ak áno, tak prečo? Ak nie, tak prečo?

Jozef Dvonč: Mesto vyvíja aktivity v rámci podpory cyklodopravy. Sme radi, že v spolupráci s Arrivou je úspešným projekt zdieľaných bicyklov. Michal Ivan: Áno, určite potrebuje podporu, ale to aj ostatné zložky dopravy. Celý systém musí dávať zmysel. Ľubomír Martinka: Potrebuje. Zdravý spôsob prepravy. Marek Hattas: Cyklodoprava v tomto meste potrebuje jednoznačne podporu. Podľa mňa si to uvedomujú všetci, vrátane poslancov mestského zastupiteľstva. Rozdiel vidím v postoji primátora Dvonča, ktorý dlhodobo ignoruje koncepciu schválenú mestským zastupiteľstvom. Ján Keckés: Cyklodoprava v Nitre potrebuje podporu, pretože je alternatívou k čoraz neudržateľnejšej individuálne automobilovej doprave. Ekologická šetrnosť, malá priestorová náročnosť, zlepšenie podmienok pre život obyvateľov, ako aj zlepšenie stavu životného prostredia sú dôvody, pre ktoré je potrebné rozširovať sieť cyklotrás a vytvárať podmienky, či už pre každodennú prepravu do zamestnania, školy a pod., alebo mimo zastavaného územia za účelom rekreácie a turistiky.

3. Čo plánujete pre to urobiť vy?

Jozef Dvonč: V roku 2009 som podpísal v Bruseli dokument, ktorý nás zaviazal znížiť emisie oxidu uhličitého do roku 2020 o 20%. Myslím, že je to možné splniť aj doplnením siete cyklotrás, na ktoré sú schválené investičné prostriedky. Michal Ivan: To, čo robím aj teraz. Využívať tú výhodu, ktorú Nitra vždy mala - že je to veľmi kompaktné mesto, a preferovať bicykel a pešibus aj ako primátor. Vtedy si to viacerí ľudia všimnú, zistia že sa to dá a snáď aj inšpirujú. Ľubomír Martinka: Riešiť lokálne trasovania s prepojením na parky a oddychové zóny. Podpora cyklistov cez Mestskú kartu výhod - benefity, zľavy, voľné vstupy. Podpora projektu Vitajte cyklisti! cez podnikateľský sektor. Marek Hattas: Každému koncepčnému riešeniu predchádza dôkladné zmapovanie východiskového stavu. Prehodnotíme aktualizáciu existujúcej koncepcie cyklistickej dopravy, dokončíme začaté projekty a budeme pokračovať s výstavbou bezpečných cyklopruhov v širšom centre mesta. Už zaužívaným postupom v iných mestách je premena nevyužívaných chodníkov na cyklotrasy – aj v našom meste by sme vedeli nájsť takéto úseky. Samozrejmosťou je doplnenie cyklomobiliáru a zvyšovanie povedomia obyvateľstva o benefitoch cyklodopravy cez rôzne podujatia (nešportového charakteru). Ján Keckés: Plánujem vybudovať nové cyklotrasy, zaviesť systém zdieľaných bicyklov robiť osvetu aby ľudia chápali význam cyklodopravy. To, čo predovšetkým cyklistom chýba je umožniť v Nitre prepravu z obytných zón do priemyselných parkov a iných lokalít ekonomickej činnosti. V zásade teda umožniť cyklistom dostať sa z centra a z jednotlivých mestských častí tak, aby nemuseli ísť po výpadovkách.

4. Máte v pláne vytvoriť viac zón bez áut (napríklad na ulici 7. pešieho pluku)? Ak áno, kde presne?

Jozef Dvonč: Budeme sa snažiť zapracovať do strategického dokumentu – Plánu udržateľnej mobility mesta Nitry (ktorý sa momentálne spracováva) aj takéto zóny. Veľa však záleží aj na posúdení situácie odborníkmi na dopravu, ktorí spomínaný dokument spracovávajú. Michal Ivan: Nebránim sa myšlienke viac zón bez áut, no konkretizovať v tejto fáze nebudem. Ak sa Nitrančania zhodujú na tom, že doprava v meste je problém, treba to riešiť a nielen kozmeticky. Opäť to ale musí byť koncepčné. Toto nie je návrh, len môj názor - ak by sme vytipovali len pár zón a v ostatných autá ponechali, dopravnú situáciu ako celok to môže zhoršiť. Preferovať bicykel pred autom je bezpochyby šľachetné. Ale pri takýchto zásahoch musíme byť triezvi a zodpovední, a myslieť aj na ľudí mimo svojej bubliny. Vezmite si náhodnú vzorku svojich známych - dokážete ich presvedčiť, aby od roku 2019 nechali auto doma a dennodenné povinnosti riešili z bicykla? Ľubomír Martinka: Doprava ako komplex si vyžaduje koncept riešenia od chodcov, cyklistov, MHD, automobilová doprava, železničná doprava. Potom môžeme mať návrhy, kde môžu byť zóny bez áut. Jedno však viem, že cez pešiu v centre mesta by cyklisti mali mať svoj priestor. Marek Hattas: Som za udržiavanie centrálnej mestskej zóny tak, ako je zadefinovaná v územnom pláne a som aj za testovanie zón bez áut. S ďalšími aktivistami sme sa už minulý rok pokúšali uzavrieť ulicu v centre mesta a autá nahradiť celodenným kultúrnym programom, no akciu nám prekazilo počasie (projekt Živá ulica). Takéto dočasné riešenia rád podporím, majú potenciál stať sa trvalými riešeniami do budúcnosti. Ján Keckés: Mám v pláne minimálne rozšíriť pešiu zónu po OD Tesco.

5. Aké miesto má vo Vašich plánoch podpora alternatívnej dopravy (cyklisti, peší)?

Jozef Dvonč: Podpora alternatívnej dopravy (peší, cyklisti) je európskym trendom a má veľký význam. Aj preto mesto doplní sieť cyklotrás a ako jedno z prvých miest na SR zrealizovalo projekt zdieľaných bicyklov. Michal Ivan: Súhlasím s myšlienkou, že v meste sa má uvažovať od najslabšieho článku, t.j. na prvom mieste chodec, potom ostatní. Na druhom mieste by som menoval cyklistu, keby sme mali celé mesto pokryté cyklistickými cestami. To však nemáme, preto je zatiaľ cyklista buď medzi chodcami, alebo ostatnými (na ceste). Kým dobudujeme cykloinfraštruktúru, musíme “zamakať” najmä na znalosti pravidiel cestnej premávky a ich uplatňovania a rešpektovania v praxi. Tak u vodičov motorových vozidiel, ako aj cyklistov a chodcov. Ak by sme mali tú moc a zo dňa na deň do dnešného stavu “pričarovali” kompletnú cykloinfraštruktúru, obávam sa, že by to prinieslo zvýšený počet nehôd. Ľubomír Martinka: Dôležitý. Prečo? Ekológia, životné prostredie, zdravie. Marek Hattas: Hierarchia živého a fungujúceho mesta je podľa mňa jasne daná – na prvom mieste je chodec, potom cyklista, MHD, zdieľané automobily, elektromobily, benzínové autá, dieselové autá. Tomuto vnímaniu prispôsobím svoje ďalšie kroky v úrade. Ján Keckés: Podpora alternatívnej dopravy je pre mňa téma s vysokou prioritou. U cyklistov a chodcov však často prichádza k roztržkám a netolerancii. Sme krajina, ktorá sa všade hrdí cyklistickým majstrom sveta, no cyklistov nerešpektuje. Stretávam sa s názormi, že cyklisti brzdia plynulosť premávky, ohrozujú chodcov, vytvárajú zápchy a nerešpektujú pravidlá cestnej premávky avšak keď sa pozriete do iných krajín mimo Slovenska vidíte, že bicykel je efektívny nástroj prepravy, ktorý spôsobuje len málo zo zmieneného. Nemôžeme stavať cyklistov a chodcov proti sebe. Keďže cyklotrás je u nás stále málo, a chýba aj prepojenosť, treba sa pripraviť na to, že mnohí použijú aj chodníky, ktoré sú určené chodcom.

6. Koľko % z rozpočtu mesta na dopravu by malo podľa Vás ísť na rozvoj cyklodopravy?

Jozef Dvonč: Je to hypotetická otázka, ale podľa mňa je podpora cyklistickej dopravy v Nitre na slušnej úrovni a to nielen dopĺňaním siete cyklotrás, ale aj organizovaním, resp. Spoluorganizovaním elitných podujatí (okolo SR, Detská Tour P. Sagana, či Medzinárodných pretekov mládeže). Michal Ivan: Takto otázka nestojí, aspoň u mňa nie - že koľko % z ropočtu by malo ísť na cyklodopravu. Treba zadefinovať, čo chceme dosiahnuť - tak aby to malo podporu širokej verejnosti. A potom na to prostriedky dať, nájsť, alebo to rozvrhnúť na dlhšie obdobie. Celkovo mám trošku problém baviť sa o “rozvoji” cyklodopravy, pretože tu nie je základná infraštruktúra pre bicykle. Ako prvú by som preto nastolil túto otázku - či chceme mať po celom meste cyklistické cesty. Ľubomír Martinka: Každoročne na dopravu cielene dávať položky bežných príjmov: dividendy, príjem z vlastníctva a z dobytných pohľadávok. Na cyklodopravu z uvedeného sumáru určite minimálne 20%. Kto sa vyzná v tvorbe rozpočtu, tak vie si dosadiť čísla. Marek Hattas: Je prirodzené, že cestná cykloinfraštruktúra je financovaná z finančných príspevkov národných a nadnárodných inštitúcií. Mesto by sa však malo na výdavkoch spolupodieľať, minimálne pokryť náklady na kvalitnú organizáciu aktivít ako Do práce na bicykli, Do školy na bicykli či Európsky týždeň mobility. Moja odpoveď preto je: Vyčleniť z rozpočtu toľko, koľko bude treba. Ján Keckés: Minimálne 5% z rozpočtu by malo ísť na podporu cyklodopravy.

7. Aké opatrenia na komunálnej úrovni plánujete zaviesť na dodržanie aktuálneho klimatického cieľa EÚ v oblasti redukcie emisií?

Jozef Dvonč: Ako som už spomínal v predošlej odpovedi, v roku 2009 som podpísal v Bruseli dokument, ktorý nás zaviazal znížiť emisie oxidu uhličitého do r. 2020 o 20%. Myslím, že doplnením siete cyklotrás, projektom zdieľaných bicyklov a zapojením elektrobusov do mestskej autobusovej dopravy sa nám to podarí. Michal Ivan: Vážim si každého, kto pracuje s takýmito pokročilými témami v meste, ktoré má oveľa základnejšie problémy. Viem, že sa tomu venuje napríklad tím Mareka Hattasa - tak jeho, ako aj ďalších by som podporoval v otváraní diskusie na túto tému. Ľubomír Martinka: EÚ ich v dokumente do horizontu roku 2030 presne popisuje. Štátne úlohy, lokálne, miestne. Jednoznačne výsadba zelene, najprv však konkrétny generel zelene a vytvorenie koncepcie v tejto oblasti. Údržba našich parkov a lesov je totálne zanedbaná. V programe mám aj inštaláciu zelených stien - machové štruktúry na čistenie ovzdušia od oxidu uhličitého, pritom sa vytvára kyslík a aj zvlhčuje vzduch. Urýchlene treba riešiť prehustenie centra mesta minimálne odklonom nákladnej dopravy, zákaz parkovania veľkých ťažkých vozidiel a autobusov v hlavných ťahoch sídlisk. Marek Hattas: Cestu vidím v postupnom nahrádzaní súčasných autobusov MHD elektrickými autobusmi, v zdieľaných elektrických automobiloch (po vzore Košíc), v dopĺňaní zdieľaných bicyklov s elektropohonom, ktoré by rozširili cyklodopravné možnosti aj o Klokočinu a o Zobor. Určite pomôže aj odklonenie tranzitnej dopravy mesta cez južný obchvat Nitry a prepojenie týchto opatrení s dôkladnejším mappingom kvality ovzdušia v meste. Tieto riešenia sú už dávno v územnom pláne naprojektované, no súčasné vedenie dávno premrhalo svoju šancu ich zriadiť. Ján Keckés: Mojou prioritou v oblasti redukcie emisií bude rozvoj verejnej dopravy v Nitre. V mestách sa prejavujú negatívne vplyvy motorizmu najzávažnejšie. Som si vedomý skutočnosti, že práve mestá sú bodom, kde je možné docieliť najvyššie úspory energie a zlepšenie životného prostredia. Najúčinnejšími sú opatrenia zamerané na premiestnenie cestujúcich z osobných áut do verejných dopravných prostriedkov a podporovanie bicyklovej dopravy.

8. Ste za povinné zváženie riešenia cykloinfraštruktúry pri akejkoľvek výstavbe/rekonštrukcii infraštruktúry?

Jozef Dvonč: Mesto sa vždy riadi pri výstavbe i jednotlivých rekonštrukciách platným územným plánom mesta Nitry. Michal Ivan: To závisí od toho, či si nitrianska verejnosť povie, že chce cyklistické cesty po celom meste - viď koniec odpovede 6. Ľubomír Martinka: Áno. A aj chodníkov, výsadby zelene a inštalácia zelených panelov, ktoré som spomínal. Marek Hattas: Áno, toto by mala byť samozrejmosť, na ktorú by mal myslieť hlavný architekt. Bude mojou prioritou čo najrýchlejšie obsadiť pozíciu hlavného architekta so spĺňajúcimi odbornými predpokladmi. Ján Keckés: Určite áno!   Ladislav Németh (odpoveď na všetky otázky): Rozbyciklujte sa celá nitra. V zdravom tele zdravý bycikel.