V apríli 2019 sa uskutočnilo preberacie konanie od zhotoviteľa stavby cyklotrasy, ktorá začína na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina a končí na autobusovej stanici. Zástupcovia mesta bohužiaľ zistili na obhliadke nesúlad cyklotrasy s normami a množstvo nedostatkov. Väčšina z nich však bola dôsledkom zlej projektovej dokumentácie, ktorú zabezpečovalo ešte minulé vedenie mesta a za čo zhotoviteľ neniesol zodpovednosť. Tie ostatné sa zhotoviteľ zaviazal urýchlene odstrániť a odovzdať cyklotrasu obyvateľom do užívania.

Trasa bola určená veľmi nešťastne. Nie je to intuitívna, logická a priama trasa, ktorú cyklisti zo sídliska na autobusovú stanicu používajú, ale trasa obchádzková, dlhšia a s veľkým prevýšením cez kopec-lesopark Borina. Cyklistická verejnosť sa zhodla na tom, že ju určite nebudú využívať na dochádzanie na autobusovú stanicu a budú radšej naďalej „na čierno“ využívať chodníky pre peších. Cyklotrasa ale aspoň oživí lesopark Borina, cez ktorý doposiaľ neviedol žiaden chodník a bol väčšinou iba miesto stretávania sa „podivných“ ľudí.