Minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie kvôli návrhu odstrániť časť zábradlia v rámci parkoviska pri internáte SPU ŠD Mladosť. Stretnutie zvolal Mestský úrad v Nitre a zúčastnili sa ho: Zástupcovia Výboru mestskej časti Staré mesto - p.poslankyňa Šumichrastová a občiansky zástupca za VMČ p.Peter Ostrertág, Krajský dopr. inšpektorát v Nitre, poverená pracovníčka z rektorátu SPU Nitra, riaditeľka internátu SPU ŠD Mladosť, majiteľ prevádzky Gastromir, o.z. Rozbicyklujme Nitru!, zástupca Mestského úradu. Ide o úsek pri ŠD SPU Mladosť, kde končí cyklochodník neprerušene vedúci od Vodnej ulice. K spoločnému chodníku pre cyklistov a chodcov pod Kalváriou (vedúci až ku kafilérii) je to ešte asi 100 metrov. Cyklochodník je nezmyselne prerušený a k prechodu na cestu bráni cyklistom zábradlie. Musia tak prechádzať cez chodník, čím sa samozrejme znižuje komfort chodca, ktorému tento chodník prednostne patrí. Občan listom, po cca roku od posledného takéhoto stretnutia, požiadal mesto o zvolanie stretnutia, na ktorom by sa opätovne jeho žiadosť prejednala, nakoľko pred rokom bol výsledok jeho žiadosti o odstránenie zábradlia negatívny. Na podobné stretnutie pred rokom naše o.z. ešte pozvané nebolo. Zábradlie tam bolo v minulosti osadené práve na podnet prevádzky Gastromir. Síce sme neboli iniciátormi stretnutia my, ale snažili sme sa ako pozvaná strana prezentovať názor cyklistu a chodca a vysvetliť všetkým prítomným, aké výhody by malo odstránenie jedného krajného zábradlia a že chod a zásobovanie prevádzky by to nijako neovplyvnilo. Prevádzkar Gastromiru vôbec nezdieľal tento názor, nechcel sa vžiť do role chodcu alebo cyklistu a na vec sa pozeral skôr očami podnikateľa a človeka, ktorý mal v minulosti vraj viackrát na mieste poškodené spätné zrkadlá. Údajne od cyklistov, dokázať to však nikto nevie. Snažil som sa i ja vžiť do jeho kože. I napriek mojím argumentom o vyššom verejnoprospešnom zmysle cyklotrasy, snahe o zvýšenie bezpečnosti chodcov na chodníku a návrhom na usporiadanie parkoviska tak, aby to jeho prevádzku nijako nezasiahlo, nebol otvorený diskusii. Riaditeľka internátu ŠD Mladosť a SPU - prenajímateľ priestoru pre gastroprevádzku, bohužiaľ, zdieľali a obhajovali iba názor prevádzkara. Tento názor rovnako zdieľal, na moje počudovanie, i Výbor mestskej časti Staré mesto. Odzneli dokonca aj názory o úplnom vylúčení cyklistov z cesty pomocou oplotenia cesty a parkoviska. To by malo za následok, že cyklisti by na danom úseku minimálne 100 m museli tlačiť bicykel, čo by malo negatívny vplyv na plynulosť premávky, atraktivitu cyklodopravy a cyklotrasy pri rieke. Vzhľadom na to, že mesto si pozemky nevysporiadalo (ako vo väčšine častí mesta) a parkovisko pri zábradlí patrí SPU, ťahali títo za dlhší koniec. Po namáhavej debate som vzhľadom na neústupčivosť zúčastnených prispieť k vyššiemu verejno prospešnému cieľu spolu so zástupcami Krajského dopravného inšpektorátu v Nitre a zástupcom Mestského úradu v Nitre konštatoval, že situácia zostane nezmenená a zábradlie zostáva na pôvodnom mieste. V mene cyklistov som sa poďakoval zúčastneným venovať snahe občana čas a prísť, i keď si viem predstaviť - pri inom nastavení zúčastnených - i pozitívny výsledok stretnutia v prospech všetkých občanov mesta. Ing. Ivan Janček predseda o.z. Rozbicyklujme Nitru!