Výsledky cykloprieskumu realizovaného v Nitre v období 07.02.2019-25.02.2019 na vzorke 305 respondentov. Dotazník bol distribuovaný prostredníctom našej web a FB stránky, viacerých nitrianskych všeobecne zameraných FB stránok a aj prostredníctvom mestského SMS informačného systému.

VYHODNOTENIE:

1. Približne koľko dní v týždni využívate bicykel?

30% respondentov využíva bicykel 1-2dni v týždni. Takmer rovnaký počet využíva bicykel 5 a viac dní v týždni. 25 % ľudí využíva bicykel 3-4 dni a iba niečo viac ako 15% ľudí nevyužíva bicykel vôbec.

2. Prevažne využívate bicykel:

55% ľudí využíva bicykel na rekreačné účely, približne 40% ľudí ako dopravný prostriedok a 5 % respondentov bicykel nevyužíva.

3. Ak by ste nemali možnosť presúvať sa po cyklochodníku, použijete radšej:

75% cyklistov sa bojí chodiť bicyklom v Nitre po ceste a pôjde radšej po chodníku pre peších. Iba 25% cyklistov sa odváži ísť na cestu.

4. Keď nepoužívate bicykel, využijete radšej:

45% ľudí využije radšej auto, viac ako 30% ide radšej pešo a viac ako 20% opýtaných využije MHD.

5. Načo by sa najbližšie malo mesto zamerať (usporiadajte podľa dôležitosti 1-najviac dôležité, 5-najmenej dôležité)

1- Sprejazdnenie pešej zóny pre cyklistov počas celého dňa 2- Cyklochodník na Štúrovej ulici (od Univerzitného mosta smerom k OC Galéria Tesco) 3- Cyklochodník na Štefánikovej ulici (od pešej zóny smerom k autobusovej a železničnej stanici) 4- Cyklochodník z Klokočiny do centra mesta 5- Otvorenie a sprejazdnenie Zoborských kasární pre cyklistov a chodcov 6. Na zlepšenie cyklodopravy by som najviac uvítal (označiť podľa dôležitosti): Najväčšie dosiahnuté hodnoty sú zvýraznené.

  Veľmi by som uvítal Uvítal by som Nie je tak potrebné
Obnova a sprehľadnenie dopravného značenia na cyklotrasách 25% 55% 20%
Oprava existujúcich cyklotrás 45% 45% 10%
Výstavba nových cyklotrás 90% 8% 2%
Cyklostojany v mieste bydliska 20% 30% 50%
Cyklostojany v centre mesta 35% 50% 15%
Cyklopumpy a servisné stojany 25% 45% 30%

7. Grafické vyhodnotenie (v galérii): Kde by ste Vy osadili nové stojany na uzamknutie bicyklov?

8. Využili by ste cyklobus aj počas pracovných dní?

60% respodentov by cyklobus nevyužilo a 40% by túto novú možnosť rado využilo. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili prieskumu! Chcem sa poďakovať za spoluprácu Mestu Nitra a Petrovi Bezákovi a podpredsedovi Rozbicyklujme Nitru! Jurajovi Lieskovskému. Obaja zo Slovenskej akadémie vied. Ing. Ivan Janček predseda o.z. Rozbicyklujme Nitru!