1 bicykel = mínus 1 auto

Naše vízie

 • Bezpečný a rýchly pohyb po meste, venovanie pozornosti cykloinfraštruktúre
 • Moderný a pritom ekologický spôsob života v meste
 • Udržiavanie sociálnych kontaktov a rozširovanie komunity
 • Poskytovanie riešení pre skeptických spotrebiteľov cyklodopravných prostriedkov
 • Budovanie povedomia o cyklodoprave ako doprave budúcnosti

Naše ciele

 • Získavať informácie o cyklistoch v Nitre
 • Zlepšovať podmienky a postavenie cyklistov v meste
 • Napomáhať, konzultovať a odporúčať najlepšie riešenia pri budovaní cykloinfraštruktúry v Nitre
 • Ponúkať vzdelávacie a motivačné semináre o bezpečnej preprave na bicykli po meste
 • Kontinuálne prispievať k zvyšovaniu počtu cyklistov v meste, nezávislých na ročnom období, počasí a podobne

Novinky

Výsledky cykloprieskumu realizovaného v Nitre v období 07.02.2019-25.02.2019 na vzorke 305 respondentov. Dotazník bol distribuovaný prostredníctom našej web a FB...
Zapojte sa aj vy do prieskumu, ktorý bude využitý na zlepšovanie podmienok cyklistom a efektívnejšie plánovanie cyklotrás v meste. Jeho...
Po úspešných jednaniach občianskeho združenia Rozbicyklujme Nitru! s developermi spočívajúcich v dohodách alebo upravených projektoch polyfunkčných objektov Tabáň a Orbis,...
Zaujímalo nás, aký postoj majú k cyklodoprave kandidáti na post primátora mesta Nitra v komunálnych voľbách v roku 2018. Pozrite...
Minulý týždeň sa uskutočnilo stretnutie kvôli návrhu odstrániť časť zábradlia v rámci parkoviska pri internáte SPU ŠD Mladosť.
Podujatie je určené pre všetky bicyklujúce deti, študentov, dospelých i seniorov, ktorí sa v danom čase budú pohybovať po meste...
„Prvý stojan v Nitre zakúpilo pre Nitranov OZ Rozbicyklujme Nitru! Bude osadený v Mestskom parku na Sihoti pri stanovišti zdieľaných...
Toľko ohlásených nových stavebných projektov sme tu ešte nemali. To by samo o sebe nebol taký problém, veď konečne sa...
V Nitre sa 19. marca 2019 sa uskutočnilo ďalšie diskusné stretnutie Ako rozbicyklovať Slovensko, tentokrát pre účastníkov z Nitrianskeho kraja.
Vedia developeri akceptovať vo svojich zámeroch cyklistov?

Podporte nás!

Ako nás môžete podporiť?

 • Svojim časom a dobrovoľníckou aktivitou
 • Nefinančným darom v podobe bicyklov či iných cyklopomôcok, priestorov na naše akcie...
 • Finančným darom cez naše bankové spojenie: SK57 8330 0000 0020 0131 2670

Darovaním 2% alebo 3% z Vašich daní

Kto môže poukázať 2% prípadne 3% zo svojich daní >
Editovateľné PDF vyhlásenie na poukázanie 2% daní >

Vyplnené Vyhlásenie na poukázanie 2% daní iba vytlačíte a spolu s Potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, od Vášho zamestnávateľa, zanesiete na daňový úrad, kde ich iba odovzdáte.

Cyklisti, ozvite sa!

Chcete zlepšiť podmienky pre cyklodopravu v Nitre ? Stav infraštruktúry môžete ovplyvniť aj Vy.

Kontaktujte zodpovedných s tým, čo Vás trápi – zavolajte alebo napíšte týmto osobám podľa problému, ktorý chcete riešiť. Pomôžete nielen nám pri domáhaní sa opatrení na podporu cyklistickej a pešej dopravy, ale hlavne pomôžete sebe pri každodennom presune v meste.

Referát správy a údržby miestnych komunikácií

Ing. Eva Šranková
037/ 6 502 129 referent pre dopravné značenie a zvláštne užívanie miestnych komunikácií eva.srankova@msunitra․sk a kópiu na podatelna@msunitra․sk

Krajský dopravný inšpektorát v Nitre

Ing. Miloš Fazekaš
0961 302 511
milos.fazekas@minv․sk a kópiu na podatelna@msunitra․sk

Krátkodobé porušovanie predpisov

(napríklad parkovanie na cyklotrase, chodníku) treba okamžite nahlasovať na tel. čísle mestskej polície, 159. Pri každom podnete je vhodné dať do kópie mailu aj adresu podateľne mestského úradu (podatelna@msunitra․sk) a budeme radi, keď dáte vedieť aj nám na rozbicyklujmenitru@gmail․com.

Kontakt

Názov: Rozbicyklujme Nitru!
Právna forma: Združenie
IČO: 509 109 57
Sídlo: Wolfganga Kempelena 819/3 949 11 Nitra