Župa začala stavbu cyklotrasy z Nitry do Nových Zámkov po hrádzi rieky Nitra. Má byť dokončená do roku 2022. Dnes je už vybudovaná asfaltová cyklotrasa o šírke cca 2,5m v úseku Nitra-Čechynce, avšak tu sa pre tento rok stavebné práce prerušili, keďže vodohospodári začali práve v tomto úseku spevňovať a navyšovať hrádze rieky. Župa presunie svoje stavebné kapacity k Novým Zámkom a kým vodohospodári vykonajú svoje práce, bude sa budovať cyklochodník z juhu na sever v úseku Nové Zámky-Čechynce.

V prípravnej fáze je aj pokračovanie Ponitrianskej cyklomagistrály v úseku Nové Zámky-Komárno pozdĺž toku rieky starej Nitry, s cieľom napojiť ju na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo 6.

Na druhej strane však mnohých Nitranov mrzí, že až následne by sa malo začať pracovať na prepojení Topoľčian a Nitry pozdĺž rieky. Termín je možno rok 2030. Práve toto prepojenie by pritom veľmi pomohlo krajskému mestu a všetkým obciam pozdĺž rieky, ktoré prežívajú veľký stavebný boom a takmer všetci obyvatelia dochádzajú za prácou práve do Nitry. Cesty sú preťažené individuálnou dopravou a cyklistická verejnosť by na dochádzanie za prácou rada využila práve rovné hrádze rieky Nitra v tomto úseku.

IMG_20190508_164031-1024x768IMG_20190508_164049-1024x768IMG_20190508_165533-1024x768IMG_20190508_170105-1024x768IMG_20190508_170923-1024x768