Napadlo vám niekedy skontrolovať oficiálny údaj, ktorý uvádza vaše mesto o počte km cyklotrás, ktoré sú k dispozícii obyvateľom?

Mesto Nitra uvádzalo v decembri 2018 na svojej stránke, že na jeho území je 12,85km cyklotrás. Určite uznáte, že na krajské mesto to je žalostne málo.
Odhliadnuc od toho, na stránke mesta je toto číslo rozmenené na drobné a jednotlivé úseky sú ďalej rozpísané aj s dĺžkami. Aká je však realita?

Ak sa zorientujete v neprehľadnom množstve úsekov a porovnáte čísla na stránke a údaje z merania, tak vychádzajú diametrálne odlišné čísla.

Kde udelali soudruzi z NDR chybu?
Podľa našich výpočtov užívali v decembri 2018 obyvatelia iba cca 8,9km cyklotrás. Kde sa stratilo skoro 4km? Rozdiel je oveľa väčší ako prípustná štatistická odchýlka, či chyba merania.

Aj po započítaní kontroverzného úseku na Klokočine pri Lidli, ktorý nespĺňa parametre cyklotrasy,
krátkeho úseku na ul. 1.ČS Armády a nového úseku cyklotrasy v priemyselnom parku, s dĺžkou cca 1,74km (vychádzame z údaju z mapky), ktorú financoval Jaguar Land Rover a ktoré nie sú na stránke mesta a vo výpočtoch vôbec uvedené, bolo v decembri 2018 k dispozícii obyvateľom Nitry stále iba 10,9km a nie 12,85km cyklotrás.

Na mapke sú červenou vyznačené miesta, ktoré mesto v mapkách a štatistikách uvádzalo ako cyklotrasy. V teréne v skutočnosti nie sú cyklotrasou a technické podmienky a slovenské technické normy by ani nedovoľovali ich tam zriadiť. Na mapke a v štatistikách to ale asi krajšie vyzeralo aj s nimi.

ZDROJ: https://www.nitra.eu/www/content/nisys/cyklotrasy/0/98