Toľko ohlásených nových stavebných projektov sme tu ešte nemali. To by samo o sebe nebol taký problém, veď konečne sa v Nitre niečo robí. Problémom však je, že zastavanie prebieha chaoticky, s veľkou kritikou obyvateľov a bez odbornej a zodpovednej kontroly mestských architektov.

Čakáme, kedy mesto pochopí

Nitra architekta nemá, už roky má iba zamestnankyňu dočasne poverenú funkciou, a tak to aj vyzerá. Realitou je územný plán, ktorého slabiny developeri využívajú jedna radosť. Nezaujíma ich vzhľad a funkčnosť ulice, ale iba minimálne náklady a maximálne plochy na predaj či prenájom. Ulice sú už teraz preplnené autami, viac stojíme v zápchach ako sa hýbeme a plánované projekty situáciu ešte zhoršia. Práve preto sa teraz zvyšuje význam inej ako automobilovej dopravy. Napríklad cyklistickej.

Prečo o tom hovoríme práve teraz?

Ide sa rozhodovať o 9 podlažnom projekte Townhill, ktorý do centra mesta vtesná 258 bytov a apartmánov, obrovskú obchodnú plochu, 483 garážových státí a ktorý prinesie aj záťaž na už existujúce parkovacieho plochy v centre mesta. K tomu si pripočítajme nové semafory na križovatke Štúrova a Piaristická a vedľajší projekt Orbis, kde bude ďalších skoro 50 bytov, 242 parkovacích miest, obchodné prevádzky. Navyše na pozemku za zastávkou pri Tescu má vzniknúť nová súkromná kaviareň Maják, ktorá sa schováva za projekt „Turistického informačného centra“. Mimochodom pozemok vlastní zamestnanec Mestského úradu. Je otázkou času kedy sa zastavia aj zeleň pred Domom služieb. Toto všetko dovoľuje ten deravý územný plán. Toto všetko prinesie len viac a viac áut do centra a menej a menej miesta pre ľudí a zeleň. Už teraz cítiť nedostatok parkovacích miest a kolóny áut na dennom poriadku presnejšom, ako cestovný poriadok Arrivy.

Čo požadujeme?

Chceme, aby mesto neustupovalo developerovi. Určite nie na úkor ľudí, ktorí v Nitre žijú. Budova projektu Townhill má siahať až k chodníku na Štúrovej ulici a časom vytvoriť na chodníku rovnakú tlačenicu, aká je na autobusovej zastávke pri Mlynoch. Ani tam úradníci nemysleli na ľudí a na to, že mesto je aj o chodcoch a chodníkoch a nie iba o autách a parkovacích miestach. Požadujeme úpravu územného plánu a úpravu projektu Townhill. Chceme, aby na Štúrovej ulici bol zachovaný pás zelene medzi cestou a chodníkom (od križovatky so Štefánikovou až po križovatku s Párovskou). Mesto s touto zelenou plochou nepočíta. Ďalej chceme, aby mesto garantovalo existujúcu šírku chodníka pre chodcov a paralelne vytvorilo nový dopravný cyklochodník. Ten by bol ďalším pásom zelene bezpečne oddelený od chodníka pre chodcov. Spolu môžu byť dotvorené zeleňou, stromami a kvetinovými záhonmi. Máme pred sebou poslednú šancu neprísť o územnú rezervu, na ktorej by mohol takýto chodník vzniknúť. Vizualizáciu umiestnenia cyklotrasy môžete vidieť na fotografiách.

Vyhlásenie

Ako občianske združenie vyslovujeme nesúhlas s realizáciou projektu Maják v celom rozsahu a projektu Townhill v rozsahu ako je prezentovaný. Projekt Townhill požadujeme upraviť do takej formy, aby rešpektoval územnú rezervu (posun o minimálne 8 metrov smerom hore a zúženie od ulíc Palánok a Piaristická) a umožnil realizáciu cyklochodníka a doplnenie zelene. Pripájame sa k petícii, ktorá už prebieha. Svoj nesúhlas v nej môžete vyjadriť aj vy. Odporúčame názor vyjadriť navyše aj napísaním jednoduchého mailu na jednu z uvedených adries, alebo najlepšie na všetky naraz. primator@nitra․sk prednosta@nitra․sk Jan.Vanco@nitra․sk - predseda výboru mestskej časti Staré mesto a viceprimátor Eva.Ligacova@msunitra․sk - dočasne poverená funkciou hlavný architekt Zdroje fotografií a informácií www.enviroportal.sk www.nitra.sk www.nitralive.sk Petícia https://www.peticie.com/peticia_za_zastavenie_vystavby_townhill_v_nitre